1. A kedvezményezett neve: Berkó és Berkó Speciál Transport Kft.

2. A fejlesztés tárgya, célja:  Berkó és Berkó Speciál Transport Kft gépparkjának fejlesztése.

3.  A szerződött támogatás összege:  124.515.416.- Ft.

4. A projekt tartalmának részletes bemutatása:  A támogatás tárgya a(z) „Berkó & Berkó Speciál Transport Kft. gépparkjának fejlesztése” című, a
támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból feltételesen vissza nem
térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

5. A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):  2024.02.24

Menü